BADANIE POSADZEK ANTYSTATYCZNYCH W MALARNIACH PROSZKOWYCH

Publikacja: Czwartek, 27 czerwca 2019r.

ELGON w ostatnich miesiącach przeprowadził badania posadzek antystatycznych na liniach malowania proszkowego w kilku malarniach proszkowych. Malarnie proszkowe posiadają wydzielone obszary, na których występuje strefa zagrożona wybuchem pyłów i proszków, najczęściej kategorii EX 21 i EX 22. Jednym z zagrożeń w tych strefach jest zaiinicjowanie wybuchu pyłów i proszków od iskry wyładowania elekrostatycznego. Zgodnie z normami i regułami ochrony antystatycznej, jednym ze środków ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest stosowanie w strefach EX podłóg, wykładzin lub posadzek o właściwościach antystatycznych, W ramach programu profilaktyki przed zagrożeniami wybuchem, takie podłogi, wykładziny i posadzki powinni być okresowo badane.

Obraz:

Powrót do aktualności

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner