AKUMULATOROWNIA - BADANIE PODŁOGI IZOLACYJNEJ I ANTYSTATYCZNEJ.

Publikacja: Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.

Akumulatorownie- pomieszczenia lub obiekty, w których eksploatowane są baterie akumulatorów typu otwartego: kwasowe lub zasadowe.  Pomimo rozwoju i wdrażania nowoczesnych akumulatorów typu zamkniętego, ciągle są w użytkowaniu. Najczęściej spotkamy się z akumulatorowniami do celów trakcyjnych np. stacje obsługi i ładowania wózków jezdniowych, lub do celów zasilania awaryjnego, tzw. baterie stacyjne, stosowanie w energetyce, infrastrukturze kolejowej, technice wojskowej.

Polskie Normy oraz literatura przedmiotu wymagają, aby podłogi w akumulatorowniach posiadały określony parametr elektryczny:  rezystancję upływu. Wartość tej rezystancji musi się mieścić w określonym zakresie  - „widełkach” określonych w dolnym zakresie ochroną przeciwporażeniową, a w górnym zakresie zdolnością do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Przedmiotem badań przeprowadzonych przez ELGON było określenie właściwości podłogi w zakresie elektrycznym, w stacji obsługi elektrycznych wózków transportu bliskiego.

Obraz:

Obraz:

Powrót do aktualności

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner