Projekt „Menedżer XXI wieku – nowa era zarządzania zasobami ludzkimi” – projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja: Wtorek, 29 marca 2016r.

Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionach; Poddziałania 8.1.1.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2007-2013 ; zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu nr POKL.08.01.01-16-005/09-00

Obraz:

Powrót do wyboru projektu

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner