Projekt „Rozszerzenie oferowanych usług elektrotechnicznych – zakup cyfrowych przyrządów do diagnostyki” – projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego nr Z/2.16/III/3.4/0035/6

Publikacja: Wtorek, 29 marca 2016r.

Firma ELGON Serwis Elektryczny zrealizowała projekt „Rozszerzenie oferowanych usług elektrotechnicznych”. W ramach tego projektu zostały zakupione cyfrowe przyrządy pomiarowe. W wyniku realizacji projektu wprowadzono trzy nowe usługi:

  • Pomiary diagnostyczne instalacji i urządzeń elektrycznych.
  • Pomiary instalacji ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
  • Lokalizacja, pomiary przewodów i kabli.

Zakup cyfrowych przyrzadów pomiarowych do wyżej wymienionych usług został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorczość.

W realizacji procedur związanych z uzyskaniem dofinansowania wydatnie pomogły:

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Programów Operacyjnych w Kędzierzynie Koźlu oraz Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu, za co pragnę gorąco podziękować.

Obraz:

Powrót do wyboru projektu

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner