Pomiary i badania instalacji i urządzeń elektrycznych w przemyśle.

Oferowana przez ELGON usługa służy utrzymaniu bezpieczeństwa i niezawodności instalacji, urządzeń, maszyn elektrycznych i elektromechanicznych w przemyśle.

Program obejmuje zakres usług:

 • Wykonywanie szeregu pomiarów środków ochrony technicznej i parametrów elektrycznych oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Pomiary środków ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Pomiary instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej obiektów (LPS).
 • Badanie uziemień różnymi metodami oraz wyznaczanie rezystywności gruntu.
 • Pomiary rezystancji izolacji.
 • Badanie podłóg i ścian izolowanych.
 • Badanie elektronarzędzi i urządzeń przenośnych.
 • Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwa pracowników.
 • Badanie środków ochrony antystatycznej- zobacz Oferta Antystatyka

Pracodawcy i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzania okresowych badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych.

Korzyści osiągnięte przez klienta:

 • Zapewnienie ciągłości produkcji i niezawodności elektrycznych urządzeń technologicznych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego instalacji, urządzeń, maszyn elektrycznych i elektromechanicznych w przemyśle.
 • Obniżenie kosztów działalności, gdyż do przedmiotowych badań i pomiarów nie muszą zatrudniać swoich pracowników, których utrzymanie, szkolenie, certyfikowanie i wyposażenie w przyrządy pomiarowe jest bardzo kosztowne,
 • Zachowanie bezstronności, niezależności, rzetelności i obiektywizmu przy wykonywaniu usług.
 • Korzystanie z w/w produktów usługowych może być argumentem przy negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi, a pomiary i badania mogą być włączane do programów jakościowych np. ISO 900x.

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner