Pomiary antyelektrostatyczne. Badania ochrony antystatycznej ESD.

ELGON oferuje usługę monitorowania zabezpieczeń przed powstawaniem zagrożeń pochodzących od ładunków elektrostatycznych w obszarach, w których może występować atmosfera grożąca wybuchem„Ex”, lub innych, takich jak medycyna, technika wojskowa i przemysł elektroniczny (strefy EPA).

Usługa opiera się na nadzorze i badaniach środków ochrony przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.

 Oferta obejmuje pomiary i badania:

 • Uziemień i połączeń ekwipotencjalnych,
 • Posadzek i mat antystatycznych,
 • Rezystancji układu: człowiek- obuwie- podłoga- uziemienie
 • Środków ochrony antystatycznej pracowników: opasek nadgarstkowych, obuwia oraz wyposażenia (krzesła, regały, stoły itp.),
 • Połączeń kołnierzowych rurociągów z mediami palnymi i wybuchowymi,
 • Węży nalewczych do paliw i taśm przenośników transportowych (taśmociągów),
 • Wyznaczanie i monitoring stref chronionych EPA,
 • Okresowe kontrole i przeglądy ochrony antystatycznej,
 • Usuwanie drobnych usterek w systemach i środkach ochrony antyelektrostatycznej, sprzedaż podręcznych środków ochrony antystatycznej.

Korzyści osiągnięte przez klienta:

 • Obniżenie kosztów działalności, gdyż do przedmiotowych badań i pomiarów nie muszą zatrudniać swoich pracowników, których utrzymanie, szkolenie, certyfikowanie i wyposażenie w przyrządy pomiarowe jest bardzo kosztowne.
 • Zapewnienie odpowiedniej ochrony antyelektrostatycznej w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego.
 • Zapewnienie odpowiedniej ochrony antyelektrostatycznej przed uszkodzeniami wrażliwych na ESD elementów i urządzeń elektronicznych oraz urządzeń techniki wojskowej.
 • Zapewnienie odpowiedniej ochrony antyelektrostatycznej w salach operacyjnych placówek medycznych.
 • Zachowanie bezstronności, niezależności, rzetelności i obiektywizmu przy wykonywaniu usług.

ELGON Serwis Elektryczny
Michał Gondzik
ul. 1 Maja 15B/1
47-220 Kędzierzyn Koźle

e-mail:
tel/fax. 77 481 64 61
tel. kom. 660 519 407

Baner